Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

4. Hồ sơ xin việc – CV – Resume – Cover Letter

Cầm tay chỉ việc các nguyên tắc trình bày và kỹ thuật sử dụng từ ngữ khi viết CV, thư xin việc, tạo hồ sơ cá nhân chuyên nghiệp

Không lặp lại y chang CV khi phỏng vấn

Course Content

Expand All
1. CV (Curriculum Vitae)
2. Tạo hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội nghề nghiệp
3. Trình bày Thư xin việc Cover letter