Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

5. Trước phỏng vấn

Nắm quy trình tuyển dụng, loại hình phỏng vấn và các kỹ thuật trả lời 1 cách chuyên nghiệp khi được mời phỏng vấn

Chuẩn bị hồ sơ việc làm

Tài liệu:

  • PDF Wordsheet Chương 5 (Trong Folder Ghi chú từ vựng và ngữ pháp các chương)
  • File tập viết chữ Hán Chương 5 (Trong Folder Tập viết chữ Hán trọn khóa)
  • Tài liệu tham khảo khác trong khóa học

BTVN: Thực hiện các bài tập dự án riêng theo bài trong tài liệu PDF Wordsheet các chương và các bài tập cố định về Nghe-Nói-Đọc-Viết sau:

  1. Nghe-Nói: Quay video đọc to từ vựng, ví dụ, bài khóa
  2. Quay video tập Trả lời câu hỏi ứng dụng theo bài
  3. Đọc-Viết: Tập viết chữ Hán và đánh máy
  4. Gửi lên nhóm Zalo học viên để được chấm, chữa