Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

3. Bí quyết tìm việc chất, lương xịn

Học các nguyên tắc để tìm việc đúng nơi, thực hành xác định thế mạnh bản thân, từ khóa và các kỹ thuật để lọc công việc chất lượng cao

Course Content

Expand All
1. Tìm công việc chất lượng
2. Hiểu JD - Mô tả công việc
3. Kỹ thuật lọc công việc chất lượng