Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

02. Tiếng Trung sinh tồn nơi CÔNG SỞ

NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU PHẢI XEM – Chuẩn bị công cụ, bộ gõ tiếng Trung, học cách tra cứu và các chủ điểm cơ bản nhất về tiếng Trung giao tiếp nơi công sở. Đây là tiền đề để bạn “ngấm” từ vựng và các kỹ năng sử dụng tiếng Trung trong các chương tiếp theo.

Course Content

Expand All
Hướng dẫn công cụ và cách học
20 chủ đề sinh tồn nơi công sở
1 of 2