HSK3

Giao tiếp cơ bản HSK3 (Combo TTCV)

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Khóa học này dành cho ai?

 1. Người đã học qua khóa HSK2 hoặc đã nắm được từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung sơ cấp, hoặc có thể giao tiếp cơ bản tương đương HSK2
 2. Người đã học qua trình độ HSK3 trở lên muốn ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Giới thiệu tổng quan:

Mỗi chương có 4 bài khóa với bài giảng về từ vựng và ngữ pháp tương ứng. Luyện tập tổng hợp và Quizlet từ vựng theo chương.

Trình tự học 1 chương: 

1 chương bao gồm: 6 nội dung:

1. Khởi động chung:

 • Ôn bài cũ: Chọn từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống 
 • Nối và dự đoán từ vựng và hình ảnh

2. Bài khóa 1,2,3,4 

 • Nghe Khởi động: Xem video bài khóa chưa dịch và làm quiz nếu có
 • Từ vựng: Click vào từ vựng để xem video giảng
 • Ngữ pháp: Video giảng ngữ pháp+ Gợi ý trả lời

3. Nghe dịch bài khóa: 

 • Nghe lại bài khóa phối hợp bài dịch
 • Chọn từ vựng thích hợp điền trống và thuật lại bài khóa

4. Luyện tập chữ Hán: 

 • Click vào chữ Hán để xem video giảng nguồn gốc và cách ghi nhớ chữ Hán.

5. Luyện tập khẩu ngữ

 • Nghe và nhắc lại hỏi đáp nội dung bài khóa

6. Tổng kết và luyện tập chương

 • Xem video mở rộng từ vựng qua ví dụ
 • Nghe và trả lời câu hỏi ứng dụng
 • Trắc nghiệm từ vựng
 • Quizlet từ vựng

Course Content

Expand All
Chương 1: “Tám” về kế hoạch cuối tuần – 谈谈周末的打算
Chương 2: Chúng ta qua đó ngồi chút đi 我们过去坐一下吧。
Chương 3: Ngày mai trời nắng hay âm u? 明天是晴天还是阴天?
Chương 4: Người bên cạnh cầm sách cười là ai? 旁边那个拿着书笑的人是谁?
1 of 5